Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
2022-02-17

Program MAŁE CENY

Jesteś stałym klientem? Zaloguj się, a sklep natychmiast obniży ceny!


Wielkość obniżki zależy od twoich sumarycznych wydatków (liczonej od czasu powstania sklepu w 2008 roku).


Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się, a program obejmie cię już przy następnych zakupach!§ 1
Postanowienia ogólne.1. Niniejszy Regulamin może być rozpatrywany wyłącznie w uzupełnieniu do Regulaminu Sklepu Rekwizytornia oraz Polityki prywatności.

2. Organizatorem Programu jest właściciel sklepu internetowego Rekwizytornia - Total Magic sp. z o.o., ul. Mickiewicza 3, 40-092 Katowice, gdzie mieści się także Biuro Obsługi Programu.

3. Program rozpoczyna się w dniu 01.07.2018 r. i trwać będzie do odwołania, jednak nie krócej niż do 31.08.2018 r. lub do czasu zastąpienia go innym programem lojalnościowym.

4. Program obowiązuje podczas realizacji zakupów w systemie sklepu internetowego działającego pod internetowym adresem www.rekwizytornia.com.pl

5. Celem programu jest nagradzanie klientów poprzez udzielanie im indywidualnie obliczonych obniżek, których wielkość uzależniona jest od sumy wcześniej poniesionych wydatków w ramach ich Konta.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą ogłaszane z 14 dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej www.rekwizytornia.com.pl

7. Uczestnictwo w Programie może zostać w każdej chwili odwołane z woli Uczestnika. W tym celu należy skontaktować się pisemnie z Organizatorem; drogą tradycyjną, mailowo (sklep@rekwizytornia.com.pl) lub poprzez formularz kontaktowy.


§ 2
Definicje.


1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Programu "Przyjaciele Płacą Mniej".

2. Program - oznacza program lojalnościowy pod nazwą "Przyjaciele Płacą Mniej".

3. Produkty - dostępna w Sklepie Rekwizytornia rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

4. Organizator - Total Magic Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

5. Uczestnik - zarejestrowany klient sklepu Rekwizytornia , który w historii działania sklepu dokonał sumarycznych zakupów za minimum 100 zł brutto.

6. Konto - usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Organizatora, w którym gromadzone są dane Klienta w tym informacje o złożonych zamówieniach.
§ 3
Zasady Programu i warunki uczestnictwa.


1. W ramach Programu udzielane są wyrażone procentowo obniżki cen na wszystkie Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu Rekwizytornia, za wyjątkiem produktów z działu "Okazje" (objętych innymi obniżkami) oraz z działu "Inne" (vouchery, produkty obce - gadżety konwentowe, bilety, publikacje larpowwe, ect.).

2. Obniżki przyznawane są Uczestnikom programu.

3. Wielkość obniżek uzależniona jest od zsumowanej wartości dokonanych przez Uczestnika przy użyciu swojego Konta zakupów w okresie działalności Sklepu Rekwizytornia (od 2008 roku).

4. Wielkość obniżki ustalono na: 10 % dla Konta Uczestnika, gdzie sumaryczna wartość zakupów przekracza 100 zł brutto; 12 % dla Konta Uczestnika, gdzie sumaryczna wartość zakupów przekracza 500 zł brutto; 15 % dla Konta Uczestnika, gdzie sumaryczna wartość zakupów przekracza 1000 zł brutto. Uczestnik może sprawdzić poziom przyznanych mu obniżek na swoim Koncie w zakładce "Moje Rabaty Kumulacyjne".

5. Przyznana obniżka wyrażona jest obniżeniem cen w sklepie, które uwidaczniane jest po zalogowaniu się Uczestnika na swoje Konto.

6. Zakupy dokonane w trakcie trwania programu są brane do ponownych wyliczeń poziomu Obniżek, oraz uczestnictwa w programie.

7. Wydatki objęte Programem dotyczą produktów fizycznych (program nie obejmuje produktów wirtualnych - np. biletów, voucherów, ect), które zostały dostarczone (status transakcji "dostarczone") i nie podlegały zwrotom z tytułu odstąpienia od umowy, reklamacji lub rękojmi.

8. Zmiana statusu transakcji na "dostarczone" może z przyczyn informacyjnych i technicznych być opóźniona w stosunku do prawdziwego terminu dostarczenia towaru, nie więcej jednak niż 7 dni.

§ 4
Ochrona danych osobowych.
1. Dane zbierane i przetwarzane w ramach Programu podlegają ochronie i zasadom ogólnym opisanym w Polityce prywatności.

2. Dane dotyczące wartości obniżki i wielkości wydatków Uczestników są dostępne tylko im. Uczestnik może sprawdzić poziom wydatków i przyznanych mu obniżek na swoim Koncie w zakładce "Moje Rabaty Kumulacyjne".

§ 5
Reklamacje.
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Programu, mogą być pisemnie zgłaszane przez cały okres trwania programu, nie później jednak niż do dnia 14 dni od daty zakończenia programu na adres Organizatora lub mailowo na adres sklep@rekwizytornia.com.pl

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres Uczestnika jak również opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.pixel