Larp Bolt - normal

Nowy

Larp Bolt - bełt larpowy, "pacyna", wykonany w bezpiecznej technologii, dedykowany do kusz o maksymalnej energii kinetycznej wynoszącej 18 J.

Więcej szczegółów

38,50 zł

Dodaj do listy życzeń

Dane

Waga [g]50
MarkaIDV Engineering
Długość [cm]43

Larp Bolt - bełt larpowy, "pacyna", wykonany w bezpiecznej technologii, dedykowany do kusz o maksymalnej energii kinetycznej wynoszącej 18 J.

Bełty wyprodukowane przez niemiecką firmę IDV.

kolorystyka:

grot - czarny
promień - czarny
lotki - czarne

Produkt polecany i używany na larpach w całej europie.


Promień z włókna węglowego - zdecydowanie lepszy od drewnianego; wytrzymały na wygięcia (np. przypadkowe zdeptanie), trudny do złamania, nie pękający (pęknięcie drewnianego promienia może być niebezpieczne!).


Grot specjalnie skonstruowany tak by być w 100% bezpiecznym a równocześnie bardzo wytrzymałym. W środku specjalna pianka o gęstości zapewniającej odpowiednie tłumienie i równomierne rozkładanie się sił. Wewnątrz grotu zatopione jest zakończenie promienia w kształcie kielicha. Średnica grotu dobrana tak by nie dopuścić do zranienia w przypadku trafienia w oko. Grot jest niezwykle odporny na siły deformujące jego kształt (naciskanie czy rozciąganie). Zewnętrzna powłoka wykonana z gumy chroni go w wystarczający sposób przed zniszczeniem (nawet w przypadku uderzenia w twardą czy szorstką przeszkodę).


BEZPIECZEŃSTWO - Strzały i bełty larpowe IDV zostały poddane testom bezpieczeństwa użytkowania. Producent zapewnia bezpieczeństwo technologiczne swojego produktu przy spełnieniu kilku wytycznych. (patrz instrukcja poniżej). Mimo iż strzała wytrzymuje większe obciążenia nie należy w trakcie larpów używać kusz o energii kinetycznej większej niż 18 J.  Nawet najlepsze środki techniczne nie wyeliminują skrajnych przypadków, dlatego przed każdym użyciem strzał i bełtów należy sprawdzić ich stan techniczny - SZCZEGÓLNIE zwrócić uwagę na osadzenie grotu na promieniu. Jeśli nie jest ono w 100% stabilne i nieruchome, należy bezwzględnie nie dopuścić do używania takiej strzały.


Producent zapewnia 4 letnią gwarancję. Obejmuje ona uszkodzenia grotu oraz promienia. Odklejenie lotek lub uszkodzenie pinu podlega naprawie własnej użytkownika. Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia polegające na złamaniu kielicha wewnątrz grotu w skutek jego zdeptania lub strzelania z bliskiej odległości w przeszkody trwałe (mury, ściany, drzewa, itp.) Gwarancja nie obejmuje też zmiażdżenia promienia, np. w skutek zdeptania twardą podeszwą na twardym podłożu (asfalt, beton, itp.). Promień jest odporny na zdeptanie w przypadku miękkiego podłoża (trawa, ziemia, itp.). !!! Instrukcja i zasady bezpieczeństwa !!!Film pokazujący trwałość grotuYour prey is almost within range, tentative as she catches a whiff of something in the air. You have covered yourself in the dirt of the forest and smell more like pine than person, but the deer still seems uncertain. She steps forward and you aim your loaded crossbow. This deer will feed you for the rest of the week, so you are careful as you take aim. You mustn’t miss your target if you are to eat.

With a sharp ‘thwap!’ your bolt hits its mark, clean and perfect. A painless end to a noble creature...and your dinner.

DETAILS

This crossbow bolt is designed by iDV Engineering, the leading archery crafters in the LARP industry. This reliable bolt is an essential for any person intending to be a crossbow archer without harming your friends. Made with epoxy-glass resin, bolt is built to be highly flexible, shatterproof, and accurate--designed to withstand the inevitable abuse on the archery range or battlefield.

This bolt is a great solution for beginning archers, youth, tourism, LARP or medieval reenactment. The round head is made of durable padding, and is designed to distribute impact uniformly in order to minimize potential injury. Each arrow has a 4 year warranty thanks to their superior quality.

THE SAFETY HEAD

Safe and sparing energy absorption due to the use of state-of-the-art high performance foam. The inaly is made of unbreakable, highly impact resistant plastics. It enfolds the shaft safely while the impact force is distributed equally and safely into the whole, cushioning. Covered by a full guarantee the new design has not only been winning independent safety test, but also turned out to be almost indestructible even under most extreme test conditions.

THE SHAFT

High grade, rugged epoxy-glass resign shaft guarantees maximum durability even under the tough conditions of live action role play. Optimised to the usual draw weight of bows (energy of crossbows), that are usually used in LARP, it does not only provide a pleasing design, but also an outstanding accuracy.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA.


1. Dlaczego powstała ta Instrukcja?

Ta instrukcja dostarczy Wam ważnych informacji, Ważnych dla Waszego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa Waszych gier, aby pomóc Wam uniknąć niepotrzebnych kontuzji.


2. Informacje Ogólne

Nasze strzały, pomimo swego nieskomplikowanego wyglądu, są w istocie produktem zaawansowanym technicznie. Wymagany od nich poziom bezpieczeństwa użytkowania może być osiągnięty tylko wtedy gdy współgra ze sobą kilka elementów. Środki techniczne są w stanie zapobiec najgorszemu lecz nigdy zastąpią rozwagi i odpowiedzialności. Aby zagwarantować bezpieczeństwo z technicznego punktu widzenia każda strzała jest opatrzona znakiem towarowym producenta oraz numerem produktu, który dokumentuje proces tworzenia każdej strzały, od granulatu aż do ostatecznego montażu. Strzały są dłuższe niż 28 cali! Srebrna naklejka producenta zaznacza odległość 28 cali.


3. Przeznaczenie i wymagane środki bezpieczeństwa


Nasze strzały są przeznaczone do użytkowania w LARPach. Aby uniknąć kontuzji i strat materialnych należy bezwarunkowo przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa:


· Maksymalna energia kinetyczna strzały nie może przekroczyć 28J. Odpowiada to prędkości początkowej nie wyższej niż 28 metrów na sekundę. W obliczeniach energia ta jest osiągana z lukiem o sile naciągu równej 25lbs (115N) przy długości naciągu równej 21 cali (52cm). Nigdy nie używajcie łuku o sile naciągu wyższej niż 25 - 30lbs przy długości naciągu równej 28cali.
· W przypadku bełtów do kuszy, maksymalna energia kinetyczna jest ograniczona do 18J ponieważ konstrukcja kuszy powoduje, że zawsze są wystrzeliwane przy pełnym naciągu.
· Zgrajcie odległość na jaką chcecie strzelić z siłą naciągu! Nigdy nie naciągajcie łuku mocniej niż jest to konieczne! Jeśli strzelacie do odległych celów to upewnijcie się, że macie wolną linię strzału.
· Siły powstałe przy uderzeniu bezpieczną strzałą są porównywalne z siłami w zagrywanej piłce tenisowej. Dlatego: nigdy nie strzelajcie w delikatne lub kruche przedmioty takie jak szyby, wyroby ze szkła, naczynia ceramiczne i pojazdy (samochody). Płyty kartonowo gipsowe i skrzydła drzwiowe (wykonane z płyt pilśniowych) również mogą zostać uszkodzone jeśli trafi w nie strzała.
· Nigdy nie celujcie w głowę i nie strzelajcie na poziomie głowy w tłum ludzi!
· Przed każdym strzałem sprawdzajcie strzały czy nie są uszkodzone! Nie strzelajcie uszkodzonymi strzałami i natychmiast usuwajcie je z gry, szczególnie w przypadku uszkodzenia “grotu”, promienia lub lotek.
· Przed każdym strzałem sprawdzajcie czy nic nie wbiło się w “grot” strzały. Jeśli wyczuwacie jakieś nierówności na lub w samym grocie, nie używajcie tej strzały. Szczególna uwaga jest zalecana w pobliżu kolczastych zarośli lub temu podobnych miejsc.
· Zimą, upewnijcie się czy grot jest suchy i przede wszystkim czy nie jest zamarznięty. Jeśli pianka nasiąknęła wodą, nie używajcie tej strzały dopóki grot nie wyschnie całkowicie i nie będzie znów miękki.
· Nigdy nie strzelajcie do zwierząt! Małe stworzenia mogą zostać zranione, duże mogą się zdenerwować!


4. Dopuszczalne modyfikacje i naprawy


Nie dokonujcie żadnych modyfikacji strzał poza tymi wymienionymi poniżej:


· Malowanie promienia, nasadki i lotek.
· Malowanie “grota” za (wyczuwalną) krawędzią części wypukłej.
· Przebijanie otworów w lotkach, średnica nie większa niż 5mm i przynajmniej 3mm od krawędzi lotki.
· Owijanie zarysowanego (nie złamanego!) promienia taśmą samoprzylepną. Owijajcie od strony nasadki w kierunku grota.
· Wymienianie plastikowych lotek na inne (np. na wykonane z ptasich piór) o ile powierzchnia nowych lotek nie jest mniejsza niż tych mocowanych fabrycznie. Przynajmniej 3 pióra muszą być przyczepione (2 w przypadku bełtu).
Właściciel jest w pełni odpowiedzialny za jakiekolwiek modyfikacje strzał.


5. Niedopuszczalne / niebezpieczne modyfikacje


Jakiekolwiek inne modyfikacje strzał poza tymi wymienionymi w punkcie 4 są niedopuszczalne i mogą stanowić zagrożenie dla Waszego zdrowia i zdrowia tych z którymi gracie. W poważniejszych przypadkach mogą doprowadzić do zarzutów o uszkodzenie ciała z powodu zaniedbania lub nawet o pobicie z użyciem niebezpiecznego przedmiotu.


6. Wytyczne dot. „Sprawdzania Broni“ na imprezach oraz instrukcja użytkowania dla właścicieli


Bezpieczeństwo naszych strzał zostało dokładnie zbadane w fazie testów. Wielopoziomowe środki kontroli jakości zapewniają stałą identyfikację i śledzenie pochodzenia produktów, od partii świeżego plastiku aż do końcowego odbiorcy. Taki proces zapewnia maksimum niezawodności. Nieuszkodzone strzały zapewniają równomierne rozłożenie energii na całym przekroju grotu i przez to minimalizują ryzyko kontuzji. Szczegółowe informacje na temat technik i procedur wykorzystanych w naszych testach dostępne są na: www.larp-arrow.de


Lista kontrolna:


· Maksymalny naciąg łuku: łuki sportowe kompozytowe są całkowicie niedopuszczalne. Jeśli organizatorzy nie ustalą niższych limitów, dopuszczalne są: łuki z włókna szklanego łączonego żywicą epoksydową i łuki refleksyjne o maksymalnej sile naciągu 25lbs przy naciągu równym 28 cali, drewniane (laminatowe) łuki proste o maksymalnej sile naciągu 30lbs.
· Sprawdzajcie “grot” strzały pod kątem jego nieruchomego osadzenia na promieniu i pod kątem możliwych uszkodzeń, wbitych zanieczyszczeń (uciskajcie i ugniatajcie grot w kierunku osiowym). Pianka nie może być “zaniedbana”! Sprawdźcie czy część rozprowadzająca nacisk nie jest uszkodzona lub przekręcona. Na całym obwodzie powinna być wyczuwalna równa, prosta i twarda krawędź.
· Promień wykonany z włókna szklanego i żywicy epoksydowej nie może się rozszczepiać i łamać (test zginania). Drewniane lub metalowe promienie strzał są niedopuszczalne!
· Grot musi być trwale połączony z promieniem.
· Lotki muszą być trwale połączone z promieniem.
· Jeśli zachodzi podejrzenie, że strzała została samowolnie zmodyfikowana, to nie powinna być dopuszczona do gry. Dopuszczalne naprawy i modyfikacje są wymienione w punkcie 4.

Film pokazujący trwałość i wytrzymałość grotu.