Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych na stronie internetowej rekwizytornia.com.pl podlegają ochronie prawnej.

Strona internetowa rekwizytornia.com.pl podlega pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 2001 r. oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. Zawartość strony internetowej rekwizytornia.com.pl stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia, kopiowanie lub dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na stronie internetowej rekwizytornia.com.pl lub ich fragmentów jest zabronione. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie internetowej jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach i w zakresie odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu oraz dozwolonemu użytkowi publicznemu. Zasady i zakres takiego dozwolonego użytku osobistego i publicznego określa ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Strona została stworzona na bazie silnika PrestaShop™ .