Tylko online

Zestaw Weterana ZWEIHANDER: NIM NADEJDĄ MROZY

Nowy

Zestaw Weterana "ZWEIHANDER: NIM NADEJDĄ MROZY" - dodatek do biletu i/lub wsparcie finansowe wydarzenia. 

Więcej szczegółów

150,00 zł

Dodaj do listy życzeń

Dane

TypProdukt Wirtualny


Zweihander to larp bitewny inspirowanym światem Warhammera. To gra stawiająca na wysoką dbałość o stroje i rekwizyty, która opowiada o żołnierzach i cywilach w trakcie wojny domowej w Imperium, państwie fantasy przypominającym XVI-wieczną, renesansową Europę.


          

Zestaw Weterana ZWEIHANDER: NIM NADEJDĄ MROZY

Zestaw Weterana jest formą finansowego wsparcia wydarzenia "Zweihander: Nim Nadejdą Mrozy", w zamian za które kupujący otrzyma zestaw fabularnych i materialnych dodatków. 

Nabywcy w ramach podziękowania od Organizatorów otrzymają: 

  • Klimatyczną mapę terenu gry.
  • List pochwalny od Imperatora.
  • Specjalnie wykonany order, symbol uczestnictwa w słynnej bitwie podczas inwazji orków pod wodzą Groma.

Uczestnicy gry posiadający dodatkowo zestaw weterana, zostaną połączeni fabularnie wspólną historią związaną z posiadanym orderem, niezależnie od ich stronnictwa i oddziału na samej grze.

UWAGA: Zestawy dostępne jedynie do końca lipca! 

Zestawy zostaną wręczone uczestnikom w trakcie wydarzenia. Osoby nieuczestniczące w grze otrzymają swoje zestawy przesyłką po zakończeniu imprezy. 

www.zweihander.pl      

REKWIZYTORNIA I ZWEIHANDER

Sklep larpowy Rekwizytornia prowadzi sprzedaż produktów związanych z larpem Zweihander w ramach wsparcia i współpracy z organizatorami. Cały dochód ze sprzedaży zasila budżet imprezy.

REGULAMIN

1. Za wydarzenie objęte niniejszą "wejściówką" odpowiada komitet organizacyjny larpa Zweihander.

2. Sklep Rekwizytornia pełni funkcję pośrednika w sprzedaży "wejściówek" uprawniających do udziału w wydarzeniu.

3. Sklep Rekwizytornia nie ponosi odpowiedzialności za przebieg wydarzenia, a jedynie za obsługę procesu zakupu "wejściówek".

4. Dokumentem uprawniającym do udziału w wydarzeniu jest potwierdzenie wykonania przelewu (zgodnie z instrukcją zawartą w mailu dostarczanym przed imprezą). Rekwizytornia dostarczy Organizatorom wydarzenia pełną dokumentację weryfikująca uczestników. Dokonanie zakupu "wejściówki" jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie organizatorom wydarzenia danych umożliwiających identyfikację i kontakt z uczestnikami (tj.: imienia, nazwiska i adresu e-mail, przyporządkowanych do zakupionej "wejściówki").

5. Dla zakupionych "wejściówek" nie przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy lub do odstąpienia od umowy (zgodnie z treścią art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2015 r. o prawach konsumenta). Ewentualne zwroty rozpatrywane będą wg. zasad i przez organizatora wydarzenia. Zakupioną "wejściówkę" można natomiast przekazać lub odsprzedać innemu uczestnikowi.

6. Dokonanie zakupu "wejściówki" jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


Zweihander is a battle larp inspired by the Warhammer world. It is a game where a lot of attention is paid to costumes and props; a game which tells the story of soldiers and civilians during the civil war in the Empire, a fantasy state reminiscent of the 16th century Renaissance Europe.


          

ZWEIHANDER: ERE FROSTS COME VETERAN SETAnyone wishing to support the Zweihander: Ere Frosts Come event with an additional purchase and receiving in return a set of game props is encouraged to purchase the veteran's kit!

Players who have bought their game admission with a veteran's kit will receive props from us to use at the game: 

  • - In-game map of the game terrain.
  • - Letter of commendation from the Emperor.
  • - A specially made medal as a symbol of participation in the famous battle during the Orc Invasion led by Grom.


The history of these items will unite medal holders with a common story, regardless of their faction or unit on the game itself.

Please note - you can collect the veteran's kits only at the event.


The paid fee is non-refundable (but if you can’t participate in the game and wish to pass your spot to someone else, you can inform the organizers at kontakt@zweihander.pl about giving the ticket to another person). 
www.zweihander.pl      
REKWIZYTORNIA AND ORGANIZERS OF LARP "ZWEIHANDER: ERE FROSTS COME"

Rekwizytornia larp shop is selling related to the event “ZWEIHANDER: ERE FROSTS COME” products on account of supporting and cooperating with organizers. All income from those sales will contribute to the event’s budget.


PAYMENT

Rekwizytornia shop is adapted to serve polish customers and the payments are accepted in PLN. However it is possible to pay us in other currencies. If you can’t pay us in PLN, you can purchase the ticket from the shop and pay in EUR.SWIFT/BIC: INGBPLPW

IBAN: PL91105012141000009030594874

Company name: Wish Group Sp. z o.o.

Address: Konrada Sitki 86; 41-810 Zabrze


If you have questions, please contact us at sklep@rekwizytornia.com.pl. GENERAL TERMS

1. The Organizer of the event is responsible for the event covered by this „entry ticket”.
2. Rekwizytornia shop acts as an intermediary in the sales process of „tickets” entitling you to participate in the event and as such is not responsible for the course of the event, and is only responsible for handling the process of purchasing the „tickets”.
3. Rekwizytornia shop will deliver the Organizers of the event full documentation to verify the participants. Purchase of the “ticket” is tantamount to agreeing to forward that information to the Organizers in order to identify participants and contact them (that is name, surname and e-mail address that correspond with purchased “ticket”).
4. For purchased „tickets”  there is no right to terminate the contract or withdraw from contract (in accordance with article 38 pint 12 of Consumer Rights Act of 30th may 2015). Possible returns will be considered according to the rules set up by the Organizer.
5. Purchase of the „ticket” is tantamount to accepting of this general terms.