Tylko online

Wiec Wron / The Crows' Moot - wejściówka

Nowy

Wejściówka uprawniająca do udziału w larpie Wiec Wron.

Więcej szczegółów

390,00 zł

Dodaj do listy życzeń

Dane

TypProdukt Wirtualny


"Koniec lata 1230 rok.To były dziwne czasy, te które nastały po śmierci Halldora Widłobrodego. Trzydzieści lat przyszło mu być konungiem. Trzydzieści lat! Żaden, w całej historii Skellige, tyle na Dębowym Tronie nie zasiadał. Mądry był i sprawiedliwy, dlatego udała mu się ta sztuka. Trzeba jednak uczciwie rzec, że nie wszyscy jarlowie darzyli go miłością. (...) Zanim Halldora stos spuszczono na fale, królewskim statkiem cintryjskiej floty do dom odesłano ciało króla Dagorada… Jeszcze ten stos nie zdążył się dobrze dogasić, a już co i jeden patrzeć zaczął na drugiego spode łba, szeptać po kątach i szykować się do wiecu, choć większość w życiu swoim Wiecu Wron nie widziała, bo albo mleko mieli jeszcze pod nosem, albo ich na świecie nie było. Na to wszystko zewsząd ściągać zaczęły delegacje, bo dla Królestw Północy Wiec Wron oznacza ślub, a jak ślub to festyn i
uczta. Tak więc czas trudnych wyborów mieszał się z oczekiwaniem na huczną zabawę. Ktoś wyczekiwał nowego przywódcy, a ktoś nowej, zdobnej sukni. Ktoś śmiał się, ktoś ronił łzy, ktoś ostrzył nóż… Umarł król, niech żyje król!"WEJŚCIÓWKA NA LARPA "WIEC WRON"

Larp "Wiec Wron" odbędzie się w dniach 2-4 października br. w w Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie.


Do 15 czerwca zakup wejściówki traktowany jest jako przedpłata i prowadzony po obniżonej cenie wynoszącej 390 zł. Od 16 czerwca do 15 września cena wynosić będzie 590 zł.

Wszystkie niezbędne informacje na temat larpa można znaleźć w Dokumencie Projektowym.

Wiec Wron na Facebooku

REKWIZYTORNIA I ORGANIZATORZY LARPA WIEC WRON

Sklep larpowy Rekwizytornia prowadzi sprzedaż produktów związanych z wydarzeniem "Wiec Wron"  w ramach wsparcia i współpracy z organizatorami. Cały dochód ze sprzedaży zasila budżet imprezy.

REGULAMIN

1. Za wydarzenie objęte niniejszą "wejściówką" odpowiada Organizator wydarzenia.

2. Sklep Rekwizytornia pełni funkcję pośrednika w sprzedaży "wejściówek" uprawniających do udziału w wydarzeniu i nie ponosi odpowiedzialności za przebieg wydarzenia, a jedynie za obsługę procesu zakupu "wejściówek".

3. Dokonując zakupu wejściówki uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zapisów Umowy z Organizatorem, dotyczącej realizacji wydarzenia - Umowa Wiec Wron

4. Rekwizytornia dostarczy Organizatorom wydarzenia pełną dokumentację weryfikująca uczestników. Dokonanie zakupu "wejściówki" jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie organizatorom wydarzenia danych umożliwiających identyfikację i kontakt z uczestnikami (tj: imienia, nazwiska i adresu e-mail, przyporządkowanych do zakupionej "wejściówki").

5. Dla zakupionych "wejściówek" nie przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy lub do odstąpienia od umowy (zgodnie z treścią art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2015 r. o prawach konsumenta.) Ewentualne zwroty rozpatrywane będą wg. zasad i przez Organizatora.

6. Dokonanie zakupu "wejściówki" jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz treści Umowy (wraz z załącznikami) o której mowa w p. 3.

Ticket for LARP „THE CROWS’ MOOT”Larp "The Crows' Moot" will be held on 2nd-4th of October this year in Slavic and Wiking Center in Wolin.

Until 15th of June the purchase of tickets is treated as a prepayment and they will be sold on a discounted price of 390 PLN After that the price of the tickets up until 15th of September will be 590 PLN.


The Crows’ Moot on FacebookREKWIZYTORNIA AND ORGANIZERS OF LARP "THE CORWS’ MOOT"

Rekwizytornia larp shop is selling related to the event “The Crows’ Moot” products on account of supporting and cooperating with organizers. All income from those sales will contribute to the event’s budget.


PAYMENT

Rekwizytornia shop is adapted to serve polish customers and the payments are accepted in PLN. However it is possible to pay us in other currencies. If you can’t pay us in PLN, you can purchase the ticket from the shop and pay in EUR.SWIFT/BIC: INGBPLPW

IBAN: PL91105012141000009030594874

Company name: Wish Group Sp. z o.o.

Address: Konrada Sitki 86; 41-810 ZabrzeThe ticket price in euro is  88 EUR (-> 390 PLN) or 133 EUR (-> 590 PLN).

If you have questions, please contact us at sklep@rekwizytornia.com.pl.


GENERAL TERMS

1. The Organizer of the event is responsible for the event covered by this „entry ticket”.
2. Rekwizytornia shop acts as an intermediary in the sales process of „tickets” entitling you to participate in the event and as such is not responsible for the course of the event, and is only responsible for handling the process of purchasing the „tickets”.
3. By purchasing the ticket, participant undertakes to comply with provisions of the agreement with the Organizer regarding the event – Contract The Crows’ Moot - Agreement The Crows’ Moot
4. Rekwizytornia shop will deliver the Organizers of the event full documentation to verify the participants. Purchase of the “ticket” is tantamount to agreeing to forward that information to the Organizers in order to identify participants and contact them (that is name, surname and e-mail address that correspond with purchased “ticket”).
5. For purchased „tickets”  there is no right to terminate the contract or withdraw from contract (in accordance with article 38 pint 12 of Consumer Rights Act of 30th may 2015). Possible returns will be considered according to the rules set up by the Organizer.
6. Purchase of the „ticket” is tantamount to accepting of this general terms and the content of the contract (including attachments) that is referred to in point 3.