ZWEIHANDER: Nim nadejdą mrozy. Zobacz większe

Tylko online

ZWEIHANDER: Nim nadejdą mrozy.

Nowy

Wejściówka uprawniająca do udziału w larpie "Zweihamder: Nim nadejdą mrozy".

Więcej szczegółów

190,00 zł

Dodaj do listy życzeń

Dane

TypProdukt Wirtualny


Zweihander to larp bitewny inspirowanym światem Warhammera. To gra stawiająca na wysoką dbałość o stroje i rekwizyty, która opowiada o żołnierzach i cywilach w trakcie wojny domowej w Imperium, państwie fantasy przypominającym XVI-wieczną, renesansową Europę.


          

WEJŚCIÓWKA NA LARPA ZWEIHANDER: NIM NADEJDĄ MROZY (przedpłata)

Gra odbędzie się 24-26 września 2020 w Czatachowej (woj. śląskie). Larp rozpocznie się w czwartek wieczorem i będzie trwać bez przerwy aż do finałowej bitwy w sobotę po południu.

Wysokość ceny akredytacji uprawniającej do udziału w grze zależy od czasu, w którym zostanie opłacona:

  • od 17 lutego do 12 marca 150 zł lub 300 zł w opcji z "zestawem weterana"
  • od 13 marca do 30 czerwca 190 zł lub 340 zł w opcji z "zestawem weterana"
  • od 1 lipca do 31 lipca 240 zł lub 390 zł w opcji z "zestawem weterana"
  • od 1 sierpnia do 28 sierpnia 290 zł

Akredytacja DLA NOWYCH obejmuje 50% zniżki od wartość akredytacji standardowej. Przysługuje ona graczom, dla których 2020 rok będzie pierwszym rokiem, w którym biorą udział w jakimkolwiek larpie bitewnym. W celu skorzystania z akredytacji "Dla Nowych" należy skontaktować się z organizatorami przez fanpage lub na maila kontakt@zweihander.pl, wskazując oddział, z którym weźmie się udział w larpie. Oznacza to, że wcześniej należy skontaktować się z wybranym oddziałem i zapisać się do niego na larpa. Listę zgłoszonych oddziałów oraz kontakt z dowódcą znajdziesz na zweihander.pl Zniżka nie obejmuje zestawu weterana. Wykupioną akredytację Dla Nowych można przekazać innej osobie tylko w przypadku spełnienia przez nią powyższych warunków. Uwaga: wykupienie akredytacji "Dla Nowych" na użytek własny przez osobę, która brała przed 2020 udział w larpie bitewnym będzie skutkowało pozbawieniem jej akredytacji bez możliwości zwrotu środków.

Gracze, którzy wykupili akredytację z zestawem weterana otrzymają od organizatorów rekwizyty, które będą mogli wykorzystać na grze: mapę terenu gry, list pochwalny od Imperatora oraz specjalnie wykonany order. Będzie to symbol uczestnictwa w słynnej bitwie podczas inwazji orków pod wodzą Groma. Połączy posiadaczy orderów wspólną historią, niezależnie od stronnictwa i oddziału.

Uiszczona opłata jest bezzwrotna (ale jeśli rezygnuje się z udziału w grze, można poinformować organizatorów pod adresem kontakt@zweihander.pl o przekazaniu wejściówki innej osobie). Po 28 sierpnia nie będzie już możliwości zapisania się na grę (ale osoby chcące zrezygnować z udziału wciąż będą mogły przekazać swoje akredytacje innym graczom).

Udział w grze mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie lub osoby małoletnie które ukończyły 16 rok życia i posiadają zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w wydarzeniu.

W cenie zapewnione są udział w grze (wynajęcie terenu gry, dostęp do misji bojowych, niezbędne rekwizyty i scenografia), dostęp do wody pitnej, podstawowe zaplecze sanitarne (przenośne toalety i prysznice) oraz obecność fotografa, wykonującego zdjęcia w trakcie gry.

www.zweihander.pl      

REKWIZYTORNIA I ZWEIHANDER

Sklep larpowy Rekwizytornia prowadzi sprzedaż produktów związanych z larpem Zweihander w ramach wsparcia i współpracy z organizatorami. Cały dochód ze sprzedaży zasila budżet imprezy.

REGULAMIN

1. Za wydarzenie objęte niniejszą "wejściówką" odpowiada komitet organizacyjny larpa Zweihander.

2. Sklep Rekwizytornia pełni funkcję pośrednika w sprzedaży "wejściówek" uprawniających do udziału w wydarzeniu.

3. Sklep Rekwizytornia nie ponosi odpowiedzialności za przebieg wydarzenia, a jedynie za obsługę procesu zakupu "wejściówek".

4. Dokumentem uprawniającym do udziału w wydarzeniu jest potwierdzenie wykonania przelewu (zgodnie z instrukcją zawartą w mailu dostarczanym przed imprezą). Rekwizytornia dostarczy Organizatorom wydarzenia pełną dokumentację weryfikująca uczestników. Dokonanie zakupu "wejściówki" jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie organizatorom wydarzenia danych umożliwiających identyfikację i kontakt z uczestnikami (tj: imienia, nazwiska i adresu e-mail, przyporządkowanych do zakupionej "wejściówki").

5. Dla zakupionych "wejściówek" nie przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy lub do odstąpienia od umowy (zgodnie z treścią art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2015 r. o prawach konsumenta.) Ewentualne zwroty rozpatrywane będą wg. zasad i przez organizatora wydarzenia. Zakupioną "wejściówkę" można natomiast przekazać lub odsprzedać innemu uczestnikowi.

6. Dokonanie zakupu "wejściówki" jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


Zweihander is a battle larp inspired by the Warhammer world. It is a game where a lot of attention is paid to costumes and props; a game which tells the story of soldiers and civilians during the civil war in the Empire, a fantasy state reminiscent of the 16th century Renaissance Europe.


          

ADMISSION ZWEIHANDER: ERE FROSTS COMEThe game will take place on 24th-26th of September 2020 in Czatachowa in Southern Poland. The larp will begin on Thursday evening and will last continuously until the final battle on Saturday afternoon.

The price of the admission fee for the game will depend on the time in which it will be paid:- from 17th February to 12th March 150 zł or 300 zł with the Veteran set
- from 13h March to 30th June 190 zł or 340 zł with the Veteran set
- from 1th July to 31st July 240 zł or 390 zł with the Veteran set
- from 1st August to 28th August 290 złPlayers who have purchased a ticket with a veteran’s set will receive props from us, which they will be able to use at the game: a map of the game area, a letter of praise from the Emperor and a specially made order. It will be a symbol of participation in the famous battle during the invasion of orcs led by Grom the Paunch. It will connect the holders of the medal with a common history, regardless of the party and faction. The paid fee is non-refundable (but if you can’t participate in the game and wish to pass your spot to someone else, you can inform the organizers at kontakt@zweihander.pl about giving the ticket to another person). After 28th August, it will no longer be possible to sign up for the game (but those who can’t go will still be able to pass on their ticket to other players).Only adults or minors over 16 years of age having the consent of a parent or legal guardian can take part in the event.The price includes participation in the game (rental of the game area, access to combat missions, necessary props and scenery), access to drinking water, basic sanitary facilities (portable toilets and showers) and hiring a photographer to take pictures during the game.

www.zweihander.pl